Maske, Eldiven ve Dezenfektanların Kar Oranları Hk.

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre aşağıdaki ürünler Denetime Tabi Mal olarak ilan edilmiştir.

  1. Muayene eldivenleri
  2. Her türlü tıbbi maske
  3. Anti-septikler ve dezenfektanlar
  4. Alkoller (Alkollü içkiler hariç)

Bu kapsamda söz konusu ürünlere ilişkin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde azami kar oranları belirlenmiştir.

Denetime Tabi Mal Üretici veya İthalatçı Azami Kar Yüzdeliği Toptancı Azami Kar Yüzdeliği Perakendeci Azami Kar Yüzdeliği
Muayene eldivenleri %8 %12 %10
Her türlü tıbbi maske %8 %12 %10
Anti-septik ve Dezenfektanlar %8 %12 %10
Alkoller (Alkollü içkiler hariç) %8 %12 %10
Üreticiden Perakendeciye veya İthalatçıdan Perakendeciye Doğrudan Satış %15 %10

İlgili düzenlemeyi görmek için lütfen tıklayınız.