Motorlu araç kayıt ve ruhsat harçlarından alınacak katkılar hakkında

Sayın Üyemiz,

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasasında yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikle, motorlu araç kayıt ve ruhsat harçlarının uygulandığı matrah (CIF değeri) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde katkı alınır:

(a) Kayıt ve ruhsat harcının uygulandığı matrahın (CIF değeri), 100.001,00 TL – 700.000,00 TL arasında ve/veya karşılığı döviz olması halinde % 1 (yüzde bir),

(b) Kayıt ve ruhsat harcının uygulandığı matrahın (CIF değeri), 700.000,0 l TL – 1.500.000,00 TL ve/veya karşılığı döviz olması halinde % 2 (yüzde iki),

(c) Kayıt ve ruhsat harcının uygulandığı matrahın (CIF değeri), 1.500.000,01 TL ve üzeri ve/veya karşılığı döviz olması halinde % 3 (yüzde üç).”

 

Resmi Gazete yayını için  lütfen tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzmanı