MOTORLU ARAÇ VERGİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Ekonomik ve ticari alanlarda yapılması düşünülen vergi düzenlemelerinin kalıcı ve sürdürülebilir olması için bütünlüklü bir bakış açısı ile çalışılması, veri analizine dayandırılması ve düzenlemeyle amaçlananların ortaya konularak doğru zamanda yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Motorlu araçlarda KDV indirimi yapılacağı söylentilerinin henüz netlik kazanmaması; belirsizliklere neden olmakta ve satışlardaki istikrarı bozma tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Her alanda olduğu gibi motorlu araçlarda vergi düzenlemeleri, söylentilerin uzamasına neden olmadan ve uzun vadeli olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Motorlu araçlar ile ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılması da muhakkak sağlanmalıdır. Motorlu araçlardaki vergi düzenlemeleri, ticari araç filolarının yenilenmesine ve işletmelerin verimliliğinin artırılmasına fırsat verecek bu düzenlemeyi de içerecek şekilde  en erken zamanda kamuoyu ile paylaşılmalıdır.