Motorlu Araçların Plaka Numaraları ile ilgili Tüzük Değişikliği

Sayın Üyemiz,

21 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğüne göre:

  • Her plaka dik dörtgen veya kare olmalı ve üzerinde sadece Mukayyitçe verilen harf, sayı ve mühürler bulundurulmalıdır.
  • Kordiplomatik ve yabancı temsilcilik üyelerine ait olan araçlar ile “Z” kiralık motorlu araç olarak kiralanmış araçlar hariç, öteki tüm arabalarda aracın ön ve arka tarafındaki plakanın zemini beyaz olmalıdır.
  • Aşağıdaki madde tüzük kapsamından çıkarılmıştır.

K.K.T.C.’nde faaliyet gösteren Üniversitelerin adlarına kayıtlı bulunan oturur vaziyette en çok (8) sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araçlardan, okula rektör olarak atanan ve kurucu rektör olarak görev yapanlara makam aracı olarak tahsis edilenler arasından Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yazılı onay alınması koşulu ile birer adet motorlu aracın ön ve arka plakaları, beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve sayılardan oluşacaktır. Plaka üzerindeki yazılar en az 40 metrelik bir mesafeden her zaman kolayca okunabilmelidir.

  • Motorlu araç sahipleri bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten (21 Aralık 2016) başlayarak bir yıl içerisinde (21 Aralık 2017 tarihine kadar), motorlu araçlarının plakalarını bu Tüzük kullarına uygun hale getirmekle yükümlüdürler.
  • K.T.C.’nde faaliyet gösteren Üniversitelerin adlarına kayıtlı bulunan oturur vaziyette en çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araçlardan, okulda rektör olarak görev yapanlara makam aracı olarak tahsis edilen motorlu araçların sahipleri, mezkur motorlu araçların plakalarını,  bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten (21 Aralık 2016)  itibaren iki ay içerisinde  bu Tüzük kullarına uygun hale getirmekle yükümlüdürler.

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ…

Resmi Gazete’nin devamı için TIKLAYINIZ…