Mukayyitlik Dairesi Harçları

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 tarihlerinde tahakkuk eden ve/veya edecek olan ancak Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle ödemesi yapılamayan ve/veya süreleri dolan aşağıda belirtilen harçların Haziran 2020’de ödenmesi koşuluyla gecikme zammı alınmayacak ve/veya süre kısıtlaması yapılmayacak.

– Yıllık rapor (MŞ32) pul harcı

– Ticaret Markasının sicile iade harcı

– Son tescilin sona ermesi (yenileme) harcı

– Ticaret Markasının devir veya intikal harcı

– Marka müracaatı sahiplerinin itiraz etme süresi

– Büyük Britanya’da tescilli patent müracaatları

 

Kararname’nin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı