Mülklerin Ticareti ve Ercan Havaalanı Hakkındaki Kıbrıs Rum Girişimleri İle İlgili Basın Açıklaması

KTTO, mülklerin ticareti ve Ercan Havaalanı hakkındaki Kıbrıs Rum girişimleri ile ilgili açıklama yaptı: 

“Ekonomik yaşam durmayacağına göre, bir an önce çözüme ulaşılmalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir basın açıklaması yaparak, Kıbrıslı Rum yetkililerin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nezdinde Kuzey’deki Rum mallarının pazarlama ve satışının durdurulması ve Ercan Havaalanı’nın teknik gerekçelerle ulaşıma kapatılması için yaptığı girişimleri eleştirerek, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan sorunları aşmanın kalıcı ve en gerçekçi yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu vurguladı.

Odadan yapılan açıklamada, Rum mallarının satışına ilişkin konunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye aleyhinde 2001 yılında açmış olduğu ve 2014 yılında karara bağlanan dava kapsamında gündeme getirildiği hatırlatıldı. Konunun yerlerini değiştiren Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarını ilgilendiren kararın uygulanmasının Avrupa Konseyi’nde takibinin yapıldığı toplantıda yeniden gündeme taşındığı belirtildi. Ercan’a ilişkin yapılan itirazın ise yine Kıbrıslı Rumların resmi politikasının bir parçası olduğu vurgulanarak, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan konuların bu şekilde gündeme getirilmesinin iki taraf arasında güvensizlik yarattığına dikkat çekildi.

“Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu, bir çözüm çerçevesinde bir uzlaşı modeline oturtulmadığı sürece, mevcut yasal zemin Taşınmaz Mal Komisyonu’dur” denilen KTTO açıklamasında, “çözüm olmadan önce yaşamın durdurulması mümkün olmayacağına göre, bu konuda yapılabilecek en iyi şey bir an bile gecikmeden müzakerelerin başarıyla sonlanması için kararlılık göstermektir” denildi. “Yapılan diplomatik girişimle bu konunun şimdilik ilerideki bir tarihte görüşülmek üzere ertelendiği anlaşılmaktadır” denilen Oda açıklamasında bu gelişmenin bir kere daha çözüm sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasına duyulan acil ihtiyacı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ercan Havaalanı konusunun da ayni çizgide değerlendirilmesi gerektiği, Kıbrıslı Türklerin ulaşım hakkı engellenemeyeceğine göre yapılacak en doğru şeyin ulaştırma,  altyapı, tüketici sağlığı, yasal mevzut ve tüm konularda Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne uyumu için işbirliği yapmak olduğu vurgulandı.