Mustafa Hacıali Ltd. İhale Duyurusu

12 Haziran 2024 tarihinde kapanacak olan ihale ilanı: 1 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN BESLEME ROBOTU (KENDİNDEN YÜRÜYEN YEM KARMA ve DAĞITIM VAGONU / TMR EKIPMANI)
1 PIECE FEEDING ROBOT (SELF PROPELLED MIXER WAGON / TMR EQUIPMENT) FOR SMALL RUMINANTS

İhale Duyurusu
Besleme Robotu
Feeding Robot
İsteklilere Bilgiler-Instructions to Tenderers

12 Haziran 2024 tarihinde kapanacak olan ihale ilanı: 1 ADET OTOMATİK KUZU BESLEME SİSTEMİ
1 PIECE AUTOMATIC LAMB FEEDING SYSTEM

İhale Duyurusu
Otomatik Kuzu Besleme Sistemi
Automatic Lamb Feeding System
İsteklilere Bilgiler-Instructions to Tenderers