Nisan ve Mayıs 2020 Devlet Kira Bedelleri

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de bugün (31 Mart 2020)  yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre;

Devletin kira sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 aylarında doğan ve/veya doğacak olan alacaklarında, kiracının, kira sözleşmesinin ödeme şartlan maddesinde belirtilen süreler içinde ödeme yapması koşuluyla Nisan, Mayıs 2020 ayı kira bedelleri için %10 indirim uygulanacaktır.

Ancak kiracının belirtilen süreler içinde ödeme yapmaması halinde Nisan, Mayıs 2020 ayları kira bedelleri gecikme faizi alınmaksızın Haziran 2020 tarihinden başlayarak eşit taksitlerle en fazla 6 ay içerisinde ödenecektir.

Söz konusu Yasa Gücünde Kararnamenin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı