Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla (Milyon $), Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla

Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla (Milyon $), Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla