Öğrenci Çalışma İzni İlk İşlem İçin Gerekli Evraklar?

  • İki suret Öğrenci İstihdam Talep Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Öğrenci Belgesi ‘nin Aslı ve Fotokopisi
  • Başvuru anında Öğrenci Vizesi bitiminde en az 3 ay zamanı olmalı
  • Pasaport Fotokopileri
  • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin kayıt belgeleri
  • Sağlık Raporu
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname