Öğrenci Çalışma İzni Uzatma İşlemi İçin Gerekli Evraklar?

  • İki suret öğrenci uzatma istihdam talep formu
  • Öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi
  • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’ndan işçinin borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Sağlı kRaporu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi