Öğrenci Çalışma İzninin Aynı İşyerinde Normal Çalışma İznine Çevrilmesi?

  • Müracaat ve Talep Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin kayıt belgeleri
  • Okuldan mezun olduğuna dair diploması
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Sağlık Raporu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
  • Üçüncü Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu