Önizin Başvurularında Aranan Belgeler?

  • 1 Set Ön İzin Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu  olmadığını gösteren belgeler
  • 3.Ülke Vatandaşı ise Banka Teminatı Mektubu
  • Pasaport Fotokopileri
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
  • Çalışma Dairesi’nden İstihdam Yönünden Uygunluk Onayı