Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerimizin Dikkatine

Sayın Üyemiz,

Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerimize yönelik, KKTC Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nden gelen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

DUYURU

Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerimizin Dikkatine,

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı olan organize sanayi bölgelerimizdeki tüm ticari işletmelerimizin işletme yetkilileri arasından bölge yönetim kurulu  seçilecektir.

Aranılan Nitelikler ve Koşullar;

-OSB Sanayi Dairesi ile sözleşmesi bulunan gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi olması

-Aday olan veya temsilci seçilen gerçek kişinin veya temsil ettiği tüzel kişinin organize sanayi dairesine kira borcu ve idari hizmetlere katkı payı borcu olmaması

-Gerçek kişi adayın 18 yaşını doldurmuş olması

-Gerçek kişi adayın veya seçilen kişinin 1 yıldan fazla hapis cezasına çarpılmamış veya rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtekârlık irtikâp ırza geçme hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olması

-OSB bölge kurul üyeliğine aday olacak kişi,bağlı olduğu odanın genel sekreterliğinden veya odanın web adresinden temin edeceği adaylık başvuru belgesini doldurmak suretiyle en geç ilan edilen seçim tarihinden 7 iş günü öncesinde ilgili odanın resmi web sitesinde elektronik ortamda veya elden vermek suretiyle oda genel sekreterliğine başvurusunu yapar.başvurusu ile birlikte sanayi dairesinden alacağı borcu olmadığına dair yazı ve polis genel müdürlüğünden alacağı karakter belgesini sunar.

Başvuru;

3 Nisan 2023 tarihinde başlayıp 13 Mayıs 2023 tarihinde son bulacaktır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Sanayi Dairesi Müdürlüğü