ORTA VADELİ PROGRAM ÖNERİSİ TASLAĞI TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

DENİZ: “BİLİNÇLİ POLİTİK MÜDAHALELER BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı etkinlikle tartışılmaya başlandı. Açılış oturumunda konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, ekonominin ciddi şekilde küçüldüğü dönemde “doğru, etkin ve sürdürülebilir politikalar” ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Bugün Arkın Colony Otel’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile çok sayıda bakan, siyasi parti başkanı, sivil toplum örgütü yöneticisi, bürokrat, akademisyen ve iş insanının katılımı ile tartışılmaya başlanan Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, önümüzdeki üç yıl süresince beş ana başlık altında toplanan hedeflere ulaşmak için yapılması öneriler faaliyetleri içeriyor.

“En öncelikli toplumsal ihtiyaç”

Etkinlik açılışında konuşan ve öneri taslağının sunumunu yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, KKTC ekonomisinin pandemiden oldukça olumsuz şekilde etkilendiğine vurgu yaparak, ekonominin sadece 2020 yılında %16,2 oranında küçüldüğüne dikkat çekti.  “Henüz güçlü bir toparlanma sağlamaya yönelik politikalar ortaya konmuş değildir” diyen Deniz, “Bu durum makroekonomik dengesizliklerin ve risklerin bertaraf edilmesi yönündeki beklentileri alabildiğine zayıflatmaktadır. Her zaman ama özellikle de böylesi zor dönemlerde doğru, etkin ve sürdürülebilir politikalar belirlenmesi gerekmektedir. Salgının olumsuz etkilerine karşı zaman kaybetmeksizin bilinçli politika müdahaleleri uygulanması ve bu sayede çöküşün önlenmesi büyük önem arz etmektedir” diyerek yapılan çalışmanın önemini anlattı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, KKTC ekonomisinin pandemi döneminde yaşanan tecrübeler ışığında, pandemi sonrası yeni ekonomik düzene hazırlanmasının ve uyum sağlamasının “en öncelikli toplumsal ihtiyaç” olduğunun altını çizerek, hazırlanan program önerisinin amacının “bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik somut önerilerle kamuoyu oluşturmak ve konunun önemini kamuoyuna mal etmek” olduğunu duyurdu.

Toplumsal mutabakatın önemi

Konuşmasından sonra program önerisinin sunumunu yapan ve hazırladıkları program önerisinin 5 ana eksen üzerine inşa edilmiş olduğunu ve 16 dönüşüm alanı belirlediğini anlatan Oda Başkanı, “Dönüşüm Alanları, kapsayıcı ve tam bir ekonomik toparlanmanın sağlanması için en çok ihtiyaç duyulan ve öncelikli konularda mevcut durum analiz edilerek belirlenen hedef ve bu hedeflere yönelik faaliyetlere dayandırılmıştır” dedi.

Oda Başkanı Deniz, “Geleceğimizi doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda siyasi partilerimizin de katkılarıyla azami düzeyde toplumsal bir mutabakat ortamı oluşmasını arzulamakta olduklarını” belirterek bugün düzenlenen etkinlikle tartışılmaya başlanan Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, daha sonra siyasi parti temsilcileri ile de ele alınacak ve son şekline kavuşacağını duyurdu.

Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, açılış oturumundan sonra düzenlenecek üç ayrı panel ile tartışılmaya devam edecek. Bu panellerden elde edilecek sonuçlarla yeniden şekillendirilecek olan öneri daha sonra siyasi partilerle birlikte ele alınacak ve son şekline kavuşturulacak.