Oturma İznini Çalışma İznine Çevirme İşlemleri İçin Aranan Belgeler?

  • Müracaat ve Talep Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin yeni kayıt belgeleri
  • Eşinin Pasaportu ve fotokopileri
  • Evlilik Cüzdanı ve fotokopileri
  • Kendi pasaportu ve fotokopileri
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Sağlık Raporu
  • 3. Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa vekaletname