Özersay, KTTO’yu Bilgilendirdi

Müzakereci Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi’ne görüşmelerde gelinen aşamaya ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı. Sunum öncesinde Oda Başkanı Fikri Toros da kısa bir değerlendirmede bulundu.

FİKRİ TOROS

Müzakereci Kudret Özersay’ın toplumun farklı kesimleriyle diyalog içinde görevini sürdürdüğünü vurgulayan KTTO Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs sorunu görüşmelerinde bu diyaloğu çok önemli gördüklerini söyledi. Kıbrıs sorununun kendi iç dinamiklerinin dışında ayrıca bölgesel etkilerinin son dönemlerde daha fazla öne çıktığını hatırlatan Toros, hidrokarbon yataklarının çözüm için bir istikrar olabileceğini ama bu fırsatın iyi değerlendirilmemesi durumunda yeni çatışmaların ve istikrarsızlığın kaynağı da olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak tüm tarafların kazançlı çıkacağı federal bir çözümün, ve çözümle birlikte sürdürülebilir ekonomik bir yapı kurulmasının takipçisi olduklarının altını çizen Toros, yoğun programına karşın bu diyaloğun gerçekleşmesine imkan sağlayan Kudret Özersay ve ekibine teşekkürlerini sundu.

ÖZERSAY
Kendisini davet ettikleri için KTTO’ya teşekkürlerini sunan Kudret Özersay, içinde bulunduğun dönemde en büyük tehlikenin görüşmelerin kendisinin bir sürerduruma dönüşme potansiyeli olduğunu söyledi. Özersay, kendilerinin hedefinin sadece müzakerelerde momentum yakalamak değil, çözüme ulaşmak olduğunu anlatan Özersay, yıllardır devam eden müzakerelerin çözüm odaklı olabilmesi için Kıbrıs Türkünün de yapabilecekleri olduğu düşüncesini paylaştı. Sivil toplumu bu sürece dahil etmenin bunun yollarından biri olduğunu söyleyen Özersay, başta KTTO olmak üzere çeşitli toplum kesimleriyle bu diyaloğu verimli kılmak için çaba sarfettiklerini vurguladı.

“Ortak bir toplumsal vizyonla aktör olmalıyız”

Sürecin arzu edilen noktada olmadığının doğru olduğunu anlatan Özersay, temel sorunun üzerinde uzlaşıya varılan birçok konunun Rum tarafınca yeniden tartışmaya açılması olduğunu anlattı. Bunun hem süreyi uzattığını hem de anlaşılan konular üzerindeki iç dengeleri bozduğunu söyleyen Özersay, her seferinde yeniden baştan başlamanın çözüm çabalarına zarar verdiğini ifade etti.

Kıbrıs’taki sürecin sadece yerel olarak okunmaması gerektiğini, bölgesel ve küresel değişimleri iyi okumak gerektiğini söyleyen Özersay, konulara sadece yerel bakmanın yanlış analizler yapmak anlamına geleceğini anlattı. Karamsarlığa kapılma veya birilerinin gelip de birşeyler yapmasını beklemek gibi bir lüksümüz olmadığı vurgusunu yapan Özersay, dışa dönük ortak bir toplumsal vizyonla, Kıbrıslı Türklerin bir aktör olarak süreçte aktif olmasının öneminin altını çizdi. Sunum, soru-cevap bölümüyle devam etti.