Parasal Hükümlerin Ertelenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bugünkü (24 Nisan 2020) Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Kararnameye göre;

Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası kapsamında halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası 30.06.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ancak aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerinin icrası aksine bir mahkeme kararı bulunmadıkça durmayacak.

Düzenlemenin tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı