Perakende mağazalar ve iş yerlerinin Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemler kontrol listesi

Sayın Üyemiz,

Yaşamakta olduğumuz salgın, ekonomik hayatın ve onun getirdiği ilişkilerin en az temas ile sürdürülmesini gerekli kılmıştır. Dolayısıyla, teması en düşük seviyeye getirerek, çalışanların ve müşterilerin bulaş riskini azaltmak ve güvenli bir şekilde iş yerlerinin pandemi ile mücadelesine katkı yaparak çalışmalarına olanak sağlamak için işyerlerinde bir takım tedbirler alınması önem arz etmektedir.

Odamız, Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek perakende mağazalar ve iş yerlerinin Covid-19 salgınına karşı alması gereken tedbirlere ilişkin bir kontrol listesi hazırlamıştır.

Hazırlanan Kontrol Listesi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımla,
Nilay Onbaşı Üresin
Ticaret Geliştirme Uzmanı