Privacy Policy

SEKRETER

ŞİRKETİMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SEKRETER ARANMAKTADIR.

teknisyen

teknik personel

muhasebe

muhasebe memuru

Şoför

* Ürünlerin/malların araca yüklenmesi
* Müşterilere/Şubelere dağıtımının kontrollü ve hatasız yapılması

Temizlikci

Dükkan ve Ev işlerine yardımcı

MUHASEBE PERSONELİ

• Muhasebe kayıtlarının şirketin hesap planına ve tekdüzen muhasebe standartlarına uygun olarak yapılması,
• İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,
• Şubelerde yapılan ön muhasebe işlemlerinin kontrolünün yapılması ve muhasebeleştirilmesi
• Mal ve hizmet faturalarının muhasebeleştirilmesi,
• Tüm muhasebe işlemlerinin zamanında, hatasız ve ilgili mevzuat, kural/ prosedürlere uygun olarak yapılması,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması,

İnsan Kaynakları

• Seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, ücretlendirme, kariyer planlama, oryantasyon ve yedekleme süreçlerini uygulamak,
• İşgücünü geliştirmek
• İnsan kaynakları departmanının gelişimini sağlamak
• Oluşabilecek yeni pozisyonların iş analizini gerçekleştirilmek,
• Personel alım sürecindeki lojistiği sağlamak
• Personeller arası iletişimi güçlendirmek
• Personel ve şirketin arasındaki iletişimi sağlamak
• Personel güvenliğini, refahını ve sağlık raporunun tutulması
• Çalışan özlük dosyalarının hazırlanması ve dosyalanması
• Terfi ve Rotasyon süreçlerini takip etmek,
• Oryantasyon süreçlerini planlamak, uygulamak ve yönetmek,
• Yıllık izin kayıtlarını tutmak, takip etmek ve raporlamak,
• Aday havuzu oluşturmak.

Müşteri İlişkileri

• Müşteri sorun ve şikayetlerini almak, şirket stratejileri ve standartları doğrultusunda çözülmesini sağlamak. Müşteri önerilerini değerlendirmek ve hizmet süreçlerine aktarılmasını sağlamak.
• Servis ve satış birimi’ne yeni müşteriler kazandırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini düzenlemek,
• Servis ve satış birimi mevcut müşteri portföyündeki aktif olmayan müşterileri tespit ederek, müşteriyi tekrar kazandırmak amaçlı görüşmeler yapmak,
• Sorumlu olduğu konular kapsamında ilgili raporları zamanında ve beklenen standartlarda hazırlamak ve sunmak,