Privacy Policy

Kasiyer

FRANKIES AMERICAN CHICKEN & PIZZA Kasiyer / Cashier (Call Center)

• Günlük kasa işlemlerini şirket kurallarına uygun bir şekilde hızlı, doğru, eksiksiz ve güvenilir olarak yerine getirmek
• Açılış / Servis öncesi gerekli hazırlıkları yapmak
• Yazarkasa fişi ile EFT POS fişi veya faturaları yasalara ve prosedürlere uygun kesmek, KDV oranlarını ve fatura işlemlerini bilmek
• Kasa kapanış işlemlerini ve gün kapanışını yapmak / yapılıp yapılmadığını kontrol etmek
• Mesleğine ilişkin yasal düzenlemeleri takip etmek, bilgi sahibi olmak
• Yöneticisinin verdiği diğer tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek

KASİYER

Müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapmak.

Bayan Kasiyer

Müşterilerin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi olmalıdır.

KASIYER

Kasiyer