Prim Desteği Düzenlemesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Temmuz ve Ağustos aylarında sizi bilgisi verilen Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yeni bir Yasa Gücünde Kararname daha yayımlanmıştır.

Buna göre, düzenlemedeki yükümlülükleri makul nedenlerle öngörülen sürelerde yerine getiremeyen işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirememe nedenlerini kanıtlayıcı belgelerle ödeme hakkını kaybettiği tarihten itibaren (1) ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde başvuruları komite tarafından değerlendirilecek ve itirazlar (2) ay içerisinde karara bağlanacaktır.

Düzenlemenin Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki Kararname için lütfen tıklayınız.

Düzenlemenin  Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki Kararname için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı