Rekabet Edebilirlikte, İsviçre Zirvede, Türkiye ve Güney Kıbrıs Düşüşte

140 kadar dünya ekonomisinin rekabet edebilirlikliklerini ölçen 2016-2017 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu (Global Competitiveness Report) ve ülke sıralamaları bugün Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlandı. Rapora göre İsviçre son sekiz yıldır devam eden en rekabet edebilir ülke sıfatını korudu. İkinci sırayı Singapur, üçüncü sırayı da ABD aldı.

Türkiye’nin 51 ve Güney Kıbrıs’ın 83’üncü sırada yer aldığı sıralamada, her iki ekonominin de düşüşte olduğu görüldü. Türkiye son üç yılda sırasıyla, 45, 51 ve 65inci sıraları alırken, Güney Kıbrıs ise 58, 65 ve bu yıl da 83ncü sırada yer aldı.

2008-2009 döneminden beri düzenli olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ekonomistlere hazırlattığı Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporlarına göre KKTC  geçmiş yıllarda 114, 121inci sıraları alırken bu yılki sıralamamız 24 Şubat 2017’de açıklanacak rapor sonrasında ortaya çıkacak. Dünyanın her yerinde hükümetlere yol gösteren Rekabet Edebilirlik Raporu, son 7 yıldır Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın politika yapıcılara, karar vericilere ve kamuoyuna yönelik yaptığı önerilere de temel oluşturmaktadır.

Oda, mevcut hesaplamalara ek olarak her yıl bir tema belirleyip, belirlenen tema özelinde de önerilerini hükümetler, akademisyenler ve kmuoyu ile paylaşmaktadır. Şubat ayında yayınlanacak Rapor’un tema konusu “Standartlaşma ve Dış Pazarlara Erişim” olarak belirlendi.

Raporun tamamı, Dünya Ekonomik Forumu’nun reports.weforum.org adresindeki web sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.