Revize Edilen Kimyasallar Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Daha önce de bilginize getirildiği üzere, Kimyasallar Yasa Tasarısı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de görüşülmeye başlandı.

Kimyasalların kontrol altına alınarak imalatı, ithalatı ve her türlü kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz etkilerden, insan sağlığı ve çevrenin koruması ve risklerin yönetilmesi amacını taşıyan Kimyasallar Yasa Tasarısı’nda revizeler yapılmıştır.

Revize edilmiş Kimyasallar Yasa Tasarısı için lütfen tıklayınız.

Kimyasallar Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerinizi 5 Mart 2024 Salı günü saat 17:00’a kadar nilayonbasi@ktto.net e-posta adresinden Ekonomi Bölüm Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nilay Onbaşı Üresin’e bildirmeniz rica olunur.