Sağlık Bakanlığı Ön İzin İşlemleri Hk. (2)

Sayın Üyemiz,

Aşağıda detayı bulunan Sağlık Bakanlığının duyurmuş olduğu eposta üzerinden ithalat ön izin işlemleri sadece Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi için geçerlidir.
Bilginize sunulur,

Saygılarımla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı


Sağlık Bakanlığı Duyurusu

17 Mart 2020 Salı tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ön izin işlemleri e-posta yolu ile gerçekleştirilecektir.

Ön izin başvuruları; dilekçe, faturalar ve varsa gerekli görülen diğer evraklar ile saglikonizin@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile birlikte ‘’Gümrük Beyannamesinin verileceği Gümrük Şubesi’’ de mutlaka belirtilmelidir.

Aynı şekilde ön izin belgesi, başvuru yapılan eposta adresi üzerinden teslim edilecektir. Gümrükte bu belge ile işlem yapılabilecektir.

Ön izin belgelerinin ödemeleri, ön izin işlemleri normal işleyişe döndüğü zaman toplu olarak Sağlık Bakanlığı tarafından alınacaktır.