Sanayi Bölgelerinin Düzeni ve Temizliğinin Denetimi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Odamıza iletilen bir yazıda; önümüzdeki günlerde tüm Sanayi Bölgelerinin düzen ve temizliğinin ilgili memurlar tarafından denetleneceği bilgisi verilerek , bu bölgede iş yeri olan üyelerimizin bölgenin düzeni ve temizliği hakkında tedbir almaları konusunda uyarıda bulunmuştur.

25 Haziran 2018 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen 29/2018 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası’nın 18. Maddesi ile, Bakanlar Kurulu tarafından Sanayi Bölgelerinin düzeninin ve temizliğinin denetlenebilmesi için Soruşturma Memurları atanmış olup, atanan soruşturma memurlarına ilgi yasa nezninde ceza kesme yetkisi de verilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.