Serbest Liman Ücretleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu Serbest Liman ve Bölgede yapılan işlemlere ilişkin bazı kararlar almış ve bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;

Aşağıda belirtilen ücretler ve ilgili gecikme faizleri 16 Mart 2020 tarihinden (16 Mart 2020 tarihi de dahil) olmak üzere 16 Haziran 2020 tarihine kadar (16 Haziran 2020 tarihi de dahil) 3 ay süre ile alınmayacak ve muaf tutulacak.

  1. Serbest Liman ve Bölge ambarlarında ve/veya açık depolama alanlarına konan ve muhafaza edilen kişi ve/veya kuruluşlara ait her türlü mal ve/veya yük için (kısmi yükler de dahil olmak üzere) beher m3 (metreküp) başına beher her gün için oluşacak ardiye ücretleri.
  2. Serbest Liman ve Bölgede Fazla Mesai Ücretleri (Over Time Charges) haricinde verilen tüm liman hizmetlerinde (Tahliye, İşçilik, Vinç Hizmetleri, Gemi ücretleri, İthalat ve İhracat Rıhtım Harçları ile Operasyon Bedelleri) oluşan ücretlerin ödenmesinin gecikmesi halinde ve/veya ödenememesi halinde oluşacak yasal gecikme faizleri.

Ayrıca, Serbest Liman ve Bölge’de kira sözleşmesi ile açık alan ve/veya kapalı alan ve/veya ofis ve/veya büfe kiralayan ve kira sözleşmelerinin içerisinde yıllık kira bedellerinin peşin olarak ödenmesi maddesi mevcut olmasına binaen, yaşanan bu olumsuz süreç içerisinde 16 Mart 2020 tarihinden (16 Mart 2020 tarihi de dahil) olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadar (30 Haziran 2020 tarihi de dahil) kira ödeme devresi ve/veya tarihi gelen kişi ve/veya kuruluşların kira bedelleri Temmuz 2020 tarihinden başlamak kaydı ile 1 Aralık 2020 tarihinde bitmek üzere 6 eşit taksitte ödenebilecek.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı