Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzük Değişikliğinde, geçici maddede süre uzatmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre, posta kutusu kiralamak suretiyle işletme izni almış olan işletmelerin, Esas Tüzüğün, 7’nci ve 8’inci madde kuralları uyarınca adres ve istihdam koşullarını 30.6.2024 tarihine kadar yerine getirmemeleri halinde diğer maddelerdeki aranan koşullara aykırılıklara uygulanacak yaptırımlar saklı kalmak kaydı ile işletme izinleri 1.7.2024 tarihinde sona erer.

Söz konusu Tüzük Değişikliği için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası