Sigorta Primi Ödemelerinde İndirim Hk.

Sayın Üyemiz,

26 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre işletmelere, sosyal sigorta primi ödemelerinde aşağıda belirtilen şartlarda indirim uygulanacaktır.

  1. Geçmiş Sigorta Prim Borcu Olmayan İşletmelere İndirim

31 Ağustos 2018 tarihi itibari ile prim borcu olmayan işletmelere, Eylül – Aralık 2018 döneminde ilgili ay için ödenecek prim miktarı üzerinden %1,5 oranında indirim yapılacaktır.

  1. Geçmiş Sigorta Prim Borcu Olan İşletmelere Gecikme Zammı İndirimi ve Taksitli Ödeme İmkanı

Ocak 2015 tarihi itibari ile prim ve gecikme zammı borcu olan işletmeler, gecikme zammı indiriminden ve taksitli ödemeden faydalanabilmeleri için Eylül – Aralık 2018 döneminde ilgili ay için oluşacak prim tutarını indirimsiz olarak ödemeleri ve Ocak 2019 tarihinden başlayarak 2 ay içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesine başvuru yapmaları koşuldur. Bu şartlar altında;

  • 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçmiş prim borçlarının %100’ü ödenmesi halinde, toplam gecikme faizinden % 85 indirim uygulanacaktır.
  • 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçmiş prim borçlarının tümü ve gecikme zamlarının %75’i, taahhüt imzalanması halinde, iki yıl içerisinde en fazla 24 ay taksitle ödenebilecektir.

Söz konusu Kararname’yi daha ayrıntılı incelemek için lütfen tıklayınız.