Sigortalıları gecikmiş prim borçları Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Sigortalıların gecikmiş prim borçlarıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname 26 Temmuz 2023 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararname aşağıda özetlenmiştir:

Yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle;  73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın Geçici 9 ‘uncu maddesine başvuramayan sigortalılara  ve 16/1976 say ılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın Geçici 21 ‘inci maddesine başvuramayan sigortalılara 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yeniden başvuru süresi verip, peşin ödeme veya taksitli ödemeye ait ön peşinatın ödeme süresinin 2 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzmanı