Siyasi Atamalar ile İlgili Basın Bildirisi

KTTO: Vatandaşların binlerce derdi var; oysa hükümetin tek derdi siyasi atamalar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üçlü kararname ile gerçekleştirilen siyasi atamaların hem 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan kamunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması hedefleriyle çeliştiğini hem de kamuoyunun “hükümetin tek önceliği siyasi atamalardır” yönündeki algısını güçlendirdiğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Odadan yapılan açıklamada, hükümetin 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı sanki hiç imzalanmamış gibi davrandığını,  oysa Programda liyakatı, verimliliği ve performansı  gözetmesi beklenen yeni Kamu Görevlileri Yasası’nın Ekim 2016 tarihine kadar uygulanmaya konulması hedeflendiği hatırlatıldı. 2015 verilerine göre tam 130 kamu görevlisinin siyasi atamalar sonrasında görevlerinden alınarak müşavir olduklarının hatırlatıldığı Oda açıklamasında “bu uygulama ile hem toplum hem de devlet tecrübeli ve birikimli personel kapasitesinden mahrum bırakılırken, kısıtlı kamu kaynakları da bu yolla heba edilmektedir” denildi.

Hükümetin Yapısal Dönüşüm Program çerçevesinde kamu mesai saatleri, esnek nakiller ve kamu verimliliğini etkileyen diğer unsurlar konusunda verdiği taahhütlerin de hatırlatıldığı bildiride, hükümetin söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmadığı vugulandı.

Kamuoyunda “vatandaşların binlerce derdi var, oysa hükümetin tek derdi ve önceliği siyasi atamalardır” algısının pekiştiği vurgusunun yapıldığı açıklamada hükümetin siyasi atamaları bırakıp, başta kamuda verimlilik olmak üzere ülkedeki her vatandaşı doğrudan ilgilendiren sorunlara eğilmesi çağrısı yapıldı.