“Siyasi çıkar için halkın lokmasıyla oynuyorlar”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir basın açıklamasıyla Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) kurtarılması gerekçesiyle hükümetin 109 tarımsal ürünün ithaline %3’lük yeni vergi koymasını sert bir dille eleştirerek, verimsiz bir kurumun kurtarılması bahanesiyle ülkeyi pahalılaştıran hükümeti protesto etmeleri için tüketicilere çağrı yaptı.

Kötü siyasetin bedelini tüketiciye ödetmek istiyorlar

KTTO açıklamasında “hükümetin imzaladığı Yapısal Dönüşüm Programı’nda TÜK’ün tekelci yapıdan çıkarılıp piyasayı düzenleyici bir hale getirileceği net bir ifadeyle yazılmış olmasına rağmen, programın ruhuna tam ters bir şekilde kurtarılmaya çalışılmasını, üstelik de bunun bedelini tüketiciye ödettirme girişimi karşısında duygularımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz” denildi. Açıklamada halkın boğazından kesilecek milyonlarca liranın, verimsizliğiyle Devlet’e ve ekonomiye külfet olan bir kuruma aktarılacağı dile getirilerek, 1974 sonrası kurulan yapıda iflas etmiş siyasi uygulamaların ısrarla sürdürülmek istenmesinin, hükümet politikalarının ülkenin önünü açmak yerine, her ne pahasına olursa olsun kurulu düzeni sürdürmek yönünde olduğu ifade edildi.

Tüketicilere çağrı: Hükümete tepkinizi yansıtın!

Mevcut haliyle köhnemiş siyasetin kalelerinden biri olan Toprak Ürünleri Kurumu’nun, her seçimde yeni atamalar yapmalarına fırsat veren, hantal ve tekelci bir yapı olduğu belirtilen açıklamada hükümetin bunu kaybetmemek için en temel gıda ihtiyaçları üzerinden özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın lokmasıyla bile oynamayı göze aldığı ifade edildi. Açıklamada “pahalılık yaratan bir kurumu kurtarmak bahanesiyle daha fazla pahalılık yaratmak, ancak özrü kabahatinden büyük deyimiyle açıklanabilir” denildi. Yüzden fazla ürüne getirilen katkı payının katlanarak doğrudan tüketicinin mutfağına yansıyacağı ifade edilen Oda açıklamasında tüketicilere çağrı yapılarak “hükümete tepkinizi yansıtın” denildi.

Açıklamada, piyasayı pahalılaştırmakla hükümetin rekabet gücümüze darbe vuracağı ve kaçakçılığı artıracağının altı çizilerek, bu uygulamayla hane halkı bütçesine ve ekonomiye ciddi zarar verileceği ifade edildi. Bu uygulamanın zararlarının saymakla bitmeyeceği belirtilen açıklamada,  “bu karar sayesinde kazanım sağlayacak olanların Güney Kıbrıs’taki marketler, siyasette “gör beni göreyim seni” felsefesiyle siyaset yapanlar olacağını; kaybedecek olanların ise başta dar gelirliler olmak üzere bütünüyle Kıbrıs Türk halkı olacaktır” denildi.

Yapamıyorsanız, bırakın

Başta Tarım Bakanı olmak üzere ülke sorunlarını çözmek iddiasıyla hükümette olanların vatandaşı “gölge etme başka ihsan istemez” noktasına getirdiğinin ifade edildiği açıklamada, henüz kendi imzaları kurumadan verilen sözlerin tam tersini yapanların en hafif ifadeyle siyasi etikten uzak hareket ettiği belirtildi. KTTO açıklaması “bu görevi layıkıyla yerine getiremeyenler, görevlerini bıraksınlar ifadesiyle tamamlandı.