Sosyal Güvenlik Destek Ödemesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre 1 – 10 kişi istihdam eden işverenlere 24 ay boyunca Sosyal Güvenlik Destek ödemesi yapılacaktır.

İlgili desteğin detayları aşağıda özetlenmiştir.

Destek kapsamı: Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primi işveren katkı payları ve İhtiyat sandığı depozitlerinin tamamı, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile işverenler için Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı

İstihdam sayısı: en az 1 en fazla 10 kişi

Destek süresi: 24 ay

Yürürlüğe giriş: 26 Şubat 2020

Başvuru süresi:  6 ay

Ön şart: yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı alınmaması,

Koşullar: Sosyal Sigorta Dairesi’ne borcun olmaması varsa yapılandırılmış olması ve taksitlerinin düzenli ödenmesi, her hangi bir aftan yararlanılmaması

Söz konusu tüzüğün tamamı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.