Sosyal Sigorta Birikmiş Prim ve Gecikme Zammı Borçları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sosyal sigorta birikmiş prim ve gecikme zammı borçlarına ilişkin ödeme planı düzenlemesi 2 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sizlere de duyurusu yapılmıştı. Aşağıda düzenlemenin özeti yeniden sizlerle paylaşılmaktadır.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir Yasa Gücünde Kararnameye göre söz konusu düzenleme için başvuru süresi 30 Eylül 2020 tarihine, ödeme süresi de 21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ödeme planının özeti:

 • Dönem kapsamı: 1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2019
 • Başvuru süresi 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır
 • Ödeme seçenekleri (21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır):
  • Bir defada prim borçlarının %100’ü ve  gecikme zamlarının %15’i
  • Prim borçlarının %25’inin ve buna ait gecikme zamlarının %90’ının ödenmesi halinde geriye kalan prim ve gecikme zamları için 36 ay taksit
  • Prim borçlarının %50’inin ve buna ait gecikme zamlarının %65’inin ödenmesi halinde geriye kalan prim ve gecikme zamları için 36 ay taksit
  • Prim borçlarının %75’inin ve buna ait gecikme zamlarının %40’ının ödenmesi halinde geriye kalan prim ve gecikme zamları için 36 ay taksit
 • 2017 yılındaki aftan yararlananlar, bu düzenleme kapsamında sadece 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2019 dönemi için yararlanabileceklerdir.
 • 2019 yılındaki indirimden faydalananlar, bu düzenleme kapsamında sadece 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için yararlanabileceklerdir.

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki süre uzatımını içeren düzenleme için lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki süre uzatımını içeren düzenleme için lütfen tıklayınız.

Saygılarımla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı