Sosyal Sigorta Mart 2020 Prim Yatırımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Sosyal Sigortalar Dairesinden yapılan açıklamaya göre;

Bakanlar Kurulu Kararı ile 14 Mart 2020 tarihinden sonra faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin çalışanlarının Mart 2020 ayına ait primleri 15 gün üzerinden alınacaktır.

Primlerin 15 gün üzerinden tahsil edilebilmesi için faaliyetlerine ara verilen iş yerlerindeki işverenlerin, ara vermelerine ilişkin beyan formu hazırlayarak Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge ve Büro Amirliklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar Dairesince yapılacak inceleme neticesinde, faaliyetlerine ara verdikleri tespit edilen iş yerlerinin ara verme kayıtları yapılarak Mart 2020 ayı yatırımları 15 gün üzerinden alınacaktır.

Bilginize sunulur,

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı