Sosyal Sigorta Prim Borçları Hk.

Sayın Üyemiz,

Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılan değişiklikle başlatılan, birikmiş Sosyal Sigorta prim borcu olup gecikme zammı oluşanlar için indirim uygulaması devam etmektedir.

Prim borçlarını yapılandırmak ve gecikme zamlarına uygulan indirimlerinden yararlanmak isteyenler, 5 Eylül 2017 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirlikleri ve Bürolarına başvuruda bulunabilirler.

Bilgilerinize sunarız.