Sosyal Sigorta Prim Desteği

Sayın Üyemiz,

22 Temmuz 2020 tarihli ve 141 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yasa gücünde kararnamede değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme özetle aşağıdaki gibidir:

Destek Süresi: 12 ay (Temmuz 2020 – Haziran 2021)

Uygulama:

  • Sigortalı çalışanların Temmuz 2020 ayı için, işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının %5’ini sigortalı çalışanın kazancından herhangi bir kesinti yapılmaksızın işveren tarafından ödenecektir.
  • Ağustos 2020 – Haziran 2021 ayları için ise çalışana ait prim tutarları, sigortalının prime esas kazanç tutarı üzerinden kesilip, ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenecektir.

Geri kalan miktar İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi tarafından ödenecektir.

Ön Koşul:

  • İş yeri sicil bazında tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarının ödenmiş olması veya Aralık 2019 tarihinden önceki prim borcunu yapılandırmış ve bu yapılandırma kurallarına uyulmuş olması (Aralık 2019 tarihine kadar tüm primlerini ödemiş olan işverenler bu kararnameden faydalanabilir.)
  • Ocak 2020 – Haziran 2020 aylarına ait prim borçlarını 1 Ekim 2020 – 30 Ocak 2021 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesine müracaat ederek yapılandırması (Yapılandırma anlaşmasının ilk taksitinin ödeme tarihi Şubat 2021 olacaktır. Yapılandıra yapılmaması halinde 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren işverene yapılan prim desteği geri talep edilecektir.)

Kapsam Dışı Olanlar: Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli işyerlerinde, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde (KKTC’de özel yasa ile kurulan yabancı devletlere ait üniversiteler ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi hariç), casino, bet office, gece kulüpleri, döviz büroları, GSM operatörleri ve ev hizmetlerinde çalışanlar)

Desteğin Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.

Desteğin Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.