SOSYAL SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

“EYLEMİN AMACI, ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZ BIRAKMAK DEĞİL, ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAKTIR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda örgütün, sosyal sigorta primlerini ödeyemeyeceklerini ve ödemeyeceklerini açıklamaları, bazı çevrelerde yanlış anlaşılmış veya istisamar edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, sosyal sigorta primlerinin ödenmemesinin çalışanları güvencesiz ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı ileri sürülmüştür.

Çeşitli örgütler tarafından gündeme getirilen sosyal sigorta primlerini ödememe eylemi ile ilgili karar, KKTC Hükümeti’nin salgın sürecinde istihdamın devam etmesini sağlamak bakımından hayata geçirdiği en yararlı katkı olan sosyal sigorta prim desteğini yürürlükten kaldırması üzerine alınmış bir karardır.

Bu eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değili tam tersine çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır.

İşletme yöneticileri, işçilerini durdurmak veya sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakılmışlar ve işçi azaltmak yerine bir süre için de olsa sosyal sigorta primlerini ödemeyerek hükümeti, prim ödemelerine desteğini devam ettirmeye zorlama kararı almışlardır.

Çalışanların sağlık ve emeklilik haklarına zarar verilmemesinin yolu, salgın sürecinde büyük darbe yemiş olan işletmelerin istihdamı devam ettirmelerini sağlayan sosyal sigorta prim desteğini bir süre daha devam ettirmektir. Çalışanların özlük hakları konusunda duyarlılık göstermeye çalışan çevreleri, ekonomik örgütlerin istihdamı korumak ve dolayısı ile çalışanlarımızın işsiz kalmasını önlemek için başlatmış oldukları bu eyleme destek vermeye çağırır, çalışanların uğrayacağı her türlü haksızlığın ve karşı karşıya kalacakları her türlü tehlikenin işletmelerimizi de olumsuz şekilde etkileyeceğinin farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası