Suyun Dağıtımıyla İlgili Basın Açıklaması

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN SU FİYATI TARTIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

“VERİMSİZ TARTIŞMALAR TOPLUMA VE EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye’den gelen suyun dağıtımında gecikmelere neden olan fiyat tartışmalarının topluma ve ekonomiye zarar verdiğini açıkladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

Türkiye Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan geçiş dönemi protokolünden sonra, özellikle Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’ndeki karar sonrasında yeniden alevlenen tartışmaların fiyatla ilgili sonucu değiştirmeyeceği açıktır. Kaldı ki, bugüne kadar yapılan açıklamalar, kamuoyunda tartışılan 2.30 TL/ton seviyesindeki fiyatın, suyun hane halkına ve işletmelere yüklediği maliyeti büyük ölçüde değiştirmeyeceğini, hatta sadece tankerlerle su almak zorunda bırakılan ailelerin su için harcadıkları kaynağı ciddi şekilde azaltacağını göstermiştir. Bu nedenle bu tartışmaları anlamsız şekilde sürdürmek ve halkın suya erişimini engellemek yerine, belediyelerimizin geçici olarak dağıtacakları suyun fiyatını makul ve mümkün olduğunca benzer seviyelerde belirlemek için alınabilecek önlemler üzerinde durulması gerekmektedir.

Suyun hane halkına yansıyacak fiyatını etkileyen en önemli faktörlerin kayıp oranı ve belediyelerin işletme maliyetleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu maliyetleri en aza indirmek için, su şebekesinin ihtiyaç duyduğu yatırımları en erken zamanda gerçekleştirmek ve su yönetimini  temel işletmecilik kurallarına uygun olarak etkili bir şekilde sürdürmek gerekmektedir.. Bunun yolunun devlet tarafından hazırlanacak bir şartnameye bağlı olarak şeffaf ve adil olarak sürdürülecek bir ihale süreci sonunda kamu özel işbirliği ile çalışacak bir sistem oluşturmak olduğu da bilinmektedir.

Gelinen aşamada yapılması gereken ; suyun fiyatı tartışmalarını sona erdirip suyu belediyeler eliyle halka ulaştırmak ve ihale sürecini en erken zamanda başlatıp, dağıtım için etkin ve verimli bir yapı oluşturmaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, konu ile ilgili bütün aktörleri, bu amaçla işbirliği yapmaya, su sorununu politik yaklaşımlara kurban etmemeye çağırır.