Tahin Standardı ve Tahin Helvası Standardı Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden Odamıza gönderilen yazıda  1/2020 sayılı Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası’nın 83’üncü maddesi uyarınca Tahin Standardı ve Tahin Helvası Standardına ilişkin taslağının hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili tüzük taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 25 Haziran 2021 Cuma mesai bitimine karar sozmen@ktto.net e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu tüzük taslağı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımla,

Sonay Özmen
Ticaret Geliştirme Uzmanı