Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası ve İlgili Diğer Yasalar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasası, Sözleşmeler (Değişiklik) Yasası ve Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

Sözleşmeler (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası