Taşınmaz Malı Olup Herhangi Bir Geçerli Vizeye Sahip Olan Şahısların Alacağı İzinler İçin Gerekli Belgeler?

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN

 • Müracaat ve Talep Formu
 • Taşınmaz Mal Koçanı
 • Geçerli Vize
 • İşyeri Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’na işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • 3. Ülke Vatandaşı Şahıslara teminat mektubunun aslı ve fotokopisi
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
 • Vergi Dairesi’nden İşçinin Vergi Güvenlik Belgesi

İŞ KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Taşınmaz Mal Koçanı
 • Geçerli bir vize
 • İş Kurma için gerekli tüm belgeler