Taslak Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü

Sayın Üyemiz,

1 Haziran 2015’te ithalatçılar, 1 Haziran 2016’da ise yerli üreticiler için yürürlüğe giren 42/2014 Sayılı Ürün Güvenliği Yasası altında hazırlanan “Taslak Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü” Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi’nden Odamıza  iletilen yazı ile bilgimize getirilmiştir.

Söz konusu tüzükte, tüzüğün amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlanması olarak ifade edilmektedir.

Tüzük kapsamı içine giren “Cihazlar”, yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını olarak tanımlanmıştır.

Tüzük kapsamı içine giren “Donanımlar” ise, cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajları olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu taslak tüzük hakkındaki görüşlerinizin ve önerilerinizin en geç 16 Mayıs 2017 Salı gününe kadar iadiloglu@ktto.net eposta adresine iletilmesini rica ederiz.

“Taslak Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü” için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.