Tavuk Eti İthalatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 24 Eylül 2018 tarihinde tavuk eti ithalatının serbest bırakıldığını açıklamıştır.

Sözkonusu ithalat için:

  1. Tavuk eti  ithalatını gerçekleştirmek isteyen firmaların öncelikle Toprak Ürünleri Kurumu veznelerine harç yatırması ve harç ödemesine ilişkin alınan makbuz ön izin başvurusuna eklemesi gerekmektedir.
  2. Sözkonusu ürün için  Veteriner Dairesi Halk Sağlığı Birimi “İthalat Ön İzin Görüşü” vermektedir. İthalat Ön İzin Görüşü başvurusu yapılırken gerekli belgelerden oluşan bir dosya sunulması gerekmektedir. Bu dosyada bulunması gereken belgeler Veteriner Dairesi web sitesinden (http://veteriner.gov.ct.tr/Bağlı-Birimler/Halk-Sağlığı-Birimi) temin edilebilir.
  3. Başvuru dosyası sunulurken ilişikte yer alan ‘İlk Kez İthal Edilecek Hayvansal Gıda ve Evcil Hayvan Yiyecekleri İçin Müracaat/İnceleme Formu’nun doldurulması gerekmektedir.
  4. Ön İzin başvurusu sırasında 5 adet proforma faturaya ek olarak yine ilişikte bulunan Hayvansal Gıda/Ürün İthalatı Ön İzin Başvuru Dilekçesi eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Proformada numara bulunması gerekmektedir. Başvuru dosyası incelendikten sonra olumlu görüş verilmesi halinde söz konusu ürünlerin ithalatı yapılabilir.