Tavuk Eti İthalatının Serbest Bırakılması ile ilgili Basın Açıklaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tavuk eti ithalatının 24 Eylül Cuma gününden itibaren serbest bırakıldığını açıkladı.

Çoğu dönemlerde, yakın pazarlardaki fiyatlarla kıyaslandığında oldukça pahalıya tüketebildiğimiz tavuk etinin ithalinin serbest bırakılması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Uzun yıllardan beri üzerinde önemle durulan bu adımı atmış olması hükümetimizin bazı zor kararları alabilme kapasitesine sahip olduğunu göstermesi bakımından da önem taşımakta ve bizi ayrıca memnun etmektedir.

İthalat yasakları ve ithalatta uygulanan fonlar, ülkemizdeki yüksek fiyatların önemli nedenlerinden biridir. Yüksek fiyatlar ve pahalılık nedeniyle, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinin gelirleri ile ayakta durmakta olan KKTC ekonomisi rekabet gücünü yitirmekte; bu arada insanlarımız çevre ülkelere göre çok daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Erkut Şahali, tavuk eti ithalinin serbest bırakıldığını duyurmak amacıyla yaptığı açıklamada, amaçlarının “yurttaşın alım gücüne katkıda bulunmak” olduğunu vurgulamış ve “rekabete dayalı bir fiyatın” oluşması umudunu dile getirmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak beklentimiz, karkas et ithalatının da ivedilikle serbest bırakılmasıdır. Bu yönde atılacak adımlar ülkemizdeki hayatı ucuzlatacağı gibi, önemli gelir kaynaklarımızdan olan turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinin devamlılığına da yardımcı olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.