“TC ile bağlantı sağlanmalı, yenilenebilir enerji artırılmalı”

Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de enerji fiyatları ve arz güvenliği yaşamın her alanını etkileyerek, ekonominin rekabet gücünde belirleyici olmaktadır. KIB-TEK düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerle üretim yapmaya devam ederken, dövizdeki ve akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklikler katlanarak enerji maliyetlerimizi artırmaktadır. Bu sistemin sürdürülebilir olmadığı aşikârdır. Verimsiz ve çevre kirliliği yaratacak yatırımlar gündemde olmamalıdır.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, elektrikte uygun maliyetli ve arz güvenliği sağlayan çevre dostu, sürdürülebilir ve verimli bir yapının oluşturulması için önerileri şunlardır:
1.Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve gerekli yatırımların kamu özel işbirliği modeli ile yapılması
2.Kablonun tamamlayıcısı güneş enerjisinden yararlanmanın önünün açılması ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verilmesi
3.Elektrik piyasasının özel sektöre daha fazla açılması

Hükümetimizde beklentimiz enerji sorununu açık ve katılımcı bir şekilde tartışarak orta ve uzun vadeli programlar geliştirmesidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.