T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Projeleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi tarafından aşağıda belirtilen alanlarda destek programları açıklanmıştır. Söz konusu destek programları aşağıda bilgilerinize sunulur.

  1. 2022 Sanayicilere Yönelik; Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
  2. 2022 Turizm alanında yeni işletmelere yönelik; Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
  3. 2022 Tarım ve Hayvancılara Yönelik: Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
  4. 2022 Girişimcilik Hibe Programı

Detaylı bilgi için   https://kei.gov.tr/cka-destekli-hibe-programlari

 

Saygılarımla,

Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı