Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin olarak uygulama tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu tüzük Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yer seçimi, bölge yapılabilirlik raporlarının hazırlanış kriterleri, bölgenin kuruluşuna, işletilmesine, arazi kullanımına, bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koşulların düzenlenmesi, bölgelerin kurulması için Bakanlık bütçesinden alınan katkının kullanımını ve Yasanın uygulanmasına dair hususları kapsamaktadır.

Tüzüğün tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı