Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Hk.

Sayın Üyemiz,

Cumhuriyet Meclisinde oy birliği ile kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası 4 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yasa’nın amacı, kısaca, üniversiteler, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği yaparak, teknolojik bilgi üreterek ekonomiye uluslararası alanda rekabet gücü kazandırılmasını ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamaktır.

Söz konusu yasayı incelemek için lütfen tıklayınız.