Temaslı olan Çalışanlara Karantina Ödeneği Hakkında

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre sigortalı olup Corona Virüs (Covid-19) pozitif çıkan vakaların Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak karantinaya alınan temaslılarına ödeme yapılacaktır. Söz konusu düzenlemede öne çıkan detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Ödeme miktarı: Karantina ödeneğinin günlük miktarı resmi aylık asgari ücretin 1/75 (yetmiş beşte biri)
  • Ödeme koşulları:
  1. Sigortalının halen çalışıyor olması
  2. Toplam en az 720 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması

Düzenlemenin tümü için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur,

Saygılarımla,
Sonay Özmen
Ticaret Gelitşirme Uzmanı